UNESCO pamiatky v Andalúzii

Hmotné kultúrne pamiatky UNESCO

 

CÓRDOBA

Mezquita (Mezquita-Catedral), historické centrum mesta (casco histórico), kalifátske mesto Medina Azahara, festival vnútorných nádvorí (festival de los patios)

 

 

Córdoba je na tom, čo sa týka UNESCO pamiatok v Andalúzii, najbohatšie. Okrem toho, že je to naozaj krásne mesto, v minulosti bolo hlavným mestom islamského emirátu Al-Ándalus (r. 716) a neskôr Córdobského emirátu (r. 756) a kalifátu (929). V 10. storočí bola Córdoba jedným z najväčších miest na svete, kde bolo postavených asi 300 mešít a nespočetne veľa palácov a verejných budov, ktoré súperili s nádherou Konštantínopolu, Damašku a Bagdadu. V 13. storočí, po reconquiste, dal Ferdinand III. vysvätiť veľkú mešitu v Córdobe a tak sa z nej stala katedrála. V 1523 bola na príkaz biskupa Alonsa Manrique odstránená centrálna časť Mezquity, ktorú premenili na hlavný oltár. Dnes sa po španielsky Mezquita volá doslovne mešita-katedrála (Mezquita-Catedral), čím sa referuje k moslimsko-kresťanskej stavbe, ktorá sa z Mezquity nakoniec stala. 

Historické centrum mesta obklopuje túto jedinečnú stavbu. Rozprestiera sa od brehu rieky Guadalquivir (vrátane rímskeho mosta Puente Romano a veže Calahorra) na juhu, po ulicu Calle San Fernando na východe, hraničí s obchodnou časťou mesta na severe a zahŕňa palác Alcazár de los Reyes Cristianos a štvrť San Basilio na  západe.  Mesto je živým prejavom rôznych kultúr, ktoré tu existovali. Odzrkadľuje tisíce rokov okupácie rôznymi civilizáciami a kultúrnymi skupinami - Rimanmi, Vizigótmi, islamom, judaizmom a kresťanstvom - ktoré tu zanechali stopu. 

Kalifátske mesto Medina Azahara je archeologickou pamiatkou postavenou v polovici 10. storočia Umayadskou dynastiou ako sídla kalifátu v Córdobe. Po niekoľkoročnom prosperovaní však Medina Azahara upadla počas občianskej vojny, ktorá skončila s kalifátom v rokoch 1009 - 1010. Pozostatky mesta boli znovuobjavené na začiatku 20. storočia. Tento kompletný mestský súbor má vlastnú infraštruktúru ako cesty, mosty, vodné systémy, budovy, dekoratívne prvky a každodenné predmety. Poskytuje hlboké znalosti o dnes už zaniknutej západnej islamskej civilizácii Al-Ándalus na vrchole svojej slávy. 

Najtypickejší príklad córdobskej architektúry sú domy postavené okolo vnútorných nádvorí (patios).  Majú rímsky pôvod s andalúzskym nádychom. Festival de los patios je súťaž o najkrajšie vnútorné nádvorie tzv. patio, ktorá je sponzorovaná mestom. Jej pôvod siaha až do roku 1918. Táto udalosť je úzko spojená s miestnou architektúrou a vnútornými nádvoriami, ktoré sú súčasťou väčšiny domov v historickom centre mesta. (Viac o Festival de los patios v časti Nehmotné kultúrne pamiatky dole). 

 

 

GRANADA

Alhambra, Generalife, Albayzín

 

 

Alhambra a Albayzín sa nachádzajú na dvoch priľahlých kopcoch, ktoré sa týčia nad moderným mestom. Tvoria stredovekú časť mesta Granada. Východne od pevnosti Alhambra sú nádherné záhrady Generalife a bývalá vidiecka rezidencia emirov, ktorí vládli tejto časti Španielska v 13. a 14. storočí. Rezidenčná časť Albayzín je bohatou studnicou ľudovej maurskej architektúry, v ktorej sa harmonicky spája aj tá andalúzska. 

Alhambra, ktorá bola nepretržite osídlená, je v súčasnosti jediným zachovaným palatínovým mestom islamského obdobia. Ide o najlepší príklad Nasridského umenia v jeho architektúre a dekoratívnych aspektoch. Záhrady Generalife a ich sady predstavujú jednu z mála oblastí poľnohospodárskej produktivity. Tieto paláce mohli fungovať vďaka existencii zavlažovacích systémov s technickými prvkami, ktoré sú dnes známe a študované archeológmi. Ide o mestský systém, ktorý integruje architektúru a krajinu, a rozširuje svoj vplyv na okolité prostredie so záhradami a jedinečnými hydraulickými infraštruktúrami. 

Rezidenčná štvrť Albayzín, kde vlastne vzniklo samotné mesto Granada, je bohatým odkazom maurského urbanistického plánovania a architektúry, v ktorej sa harmonicky združujú Nasridské budovy a takisto architektúra kresťanskej tradície. Úzke uličky s malými námestiami, relatívne skromné domy v maurskom a andalúzskom štýle sú ilustráciou maurského urbanistického plánovania, obohateného o kresťanské prvky španielskej renesancie a baroka spolu s islamským plánom ulíc. 

 

 

GIBRALTAR

Gorhamova jaskyňa (Gorham's Cave Complex)

 

Strmé vápencové útesy na východnej strane Gibraltárskej skaly obsahujú štyri jaskyne s archeologickými a paleontologickými ložiskami, ktoré dokazujú neandertálsku okupáciu v rozpätí viac ako 100 000 rokov. Toto mimoriadne svedectvo o kultúrnych tradíciách neandertálcov spočíva najmä v dôkazoch, ktoré hovoria o love vtákov a morských živočíchov pre potravu, o použití peria na výzdobu obydlia a takisto to dokazujú abstraktné rytiny v skale, ktoré hovoria o kognitívnych schopnostiach neandrtálcov.

 

 

HUELVA

Národný park Doñana

 

Národný park Doñana v Andalúzii zaberá pravý breh rieky Guadalquivir pri jeho ústí v Atlantickom oceáne. Je rozmanitý vďaka biotopom, najmä lagúnam, močarinám, pevným a mobilný  dunám a krovinám lesov. Doñana je domovom piatich ohrozených druhov vtákov. Je to takisto jedna z najväčších oblastí, kde sa rozmnožujú volavky v stredomorskej oblasti a je zimoviskom pre viac ako 500 000 vodných vtákov.

 

 

JAÉN

Renesančné pamiatky miest Úbeda a Baeza

 

Mestská morfológia dvoch malých miest Úbeda a Baeza v južnom Španielsku siaha do 9. storočia, kedy Pyrenejský polostrov okupovali Mauri, až po 13. storočia a Reconquistu. Dôležitý vývoj sa uskutočnil v 16. storočí, kedy sa mestá podrobili rekonštrukcii v súlade so vznikajúcou renesanciou. Táto plánovacia intervencia bola súčasťou predstavenia nových humanistických myšlienok z Talianska, ktoré mali veľký vplyv na architektúru Latinskej Ameriky.

 

 

MÁLAGA

Dolmeny v Antequere

 

V samom srdci Andalúzie v južnom Španielsku sa nachádzajú hneď tri megalitické pamiatky: dolmeny Menga aViera a tolos v časti El Romeral, a takisto dve prírodné pamiatky: vápencová skala Peña de los Enamorados a krasové pohorie El Torcal. Dolmeny boli postavené počas neolitu a doby bronzovej z veľkých kamenných blokov. Tvoria komory s preloženými strechami (Menga a Viera) alebo falošnými kupolami (El Romeral) a boli používané pre rituály a pohrebné účely. Vápencová skala Peña de los Enamorados, pripomínajúca hlavu ležiaceho indiána, a prírodná oblasť El Torcal, sú dve nepopierateľné vizuálne prírodné pamiatky, ktoré spadajú pod túto oblasť.

 

 

SEVILLA

Katedrála, Alcazár a Archivo de Indias

Katedrála, Alcázar a Archivo de Indias tvoria pozoruhodný monumentálny komplex v srdci Seville. Dokonale predstavujú španielsky "zlatý vek", ktorý zahŕňa stopy islamskej kultúry, storočia cirkevnej moci, kráľovskú zvrchovanosť a obchodnú silu, ktorú Španielsko získalo prostredníctvom svojich kolónií v Novom svete. 

Katedrála, postavená v roku 1403 na mieste bývalej mešity v gotickom a renesančnom štýle, pokrýva sedem storočí histórie. S piatimi loďami je najväčšou gotickou stavbou v Európe. Jej zvonicová veža, Giralda, bola bývalým minaretom mešity, majstrovským dielom architektúry Almohadov. Dnes je dôležitým príkladom kultúrneho synkretizmu vďaka hornej časti veže, ktorú v renesančnom období navrhol Hernán Ruiz. 

Pôvodné jadro Alcázaru bolo postavené v 10. storočí ako palác moslimského guvernéra. Dnes sa používa ako rezidencia španielskej kráľovskej rodiny, čím si zachováva ten istý účel, na ktorý bol pôvodne určený: rezidencia monarchov a hlavy štátov. Je postavený a prestavaný od raného stredoveku až do dnešných čias. Pozostáva zo skupiny budov a rozľahlých záhrad. 

Budova Archivo de Indias bola postavená v roku 1585, kde sídlila Casa Lonja alebo Consulado de Mercaderes de Sevilla (Konzulát obchodníkov zo Seville). V roku 1785 sa z nej stal Archivo General de Indias a odvtedy je domovom najväčšej zbierky a dokumentácie týkajúcej sa objavovania a vzťahov s Novým svetom. 

 

 

Nehmotné kultúrne pamiatky UNESCO

 

FLAMENCO

 

Flamenco je umelecký výraz, ktorý spája spev (cante), tanec (baile) a doprovod (toque). Andalúzia je srdcom flamenca, hoci korene má aj v regiónoch ako Murcia a Extremadura. Cante je hlasovým výrazom flamenca, spievaného mužmi a ženami, najlepšie sediacimi, bez sprievodných spevákov. Rozsah pocitov a stavov mysle - žiaľ, radosť, tragédia, veselosť a strach - možno vyjadriť prostredníctvom úprimných, expresívnych textov charakterizovaných stručnosťou a jednoduchosťou. Baile je tanec vášne, dvorenia, vyjadrujúci širokú škálu situácií, od smútku až po radosť. Táto technika je zložitá, líši sa v závislosti od toho, či je interpret muž (ťažšie používanie nôh) alebo žena (jemnejšie a zmyselnejšie pohyby). Toque alebo umenie gitarovej hry, ktoré už dávno prekonalo svoju pôvodnú úlohu ako sprievod tanca alebo spevu. Používajú sa aj iné nástroje vrátane kastaniet, tlieskania a dupania. Flamenco sa uskutočňuje počas náboženských sviatkov, rituálov, cirkevných obradov a pri súkromných oslavách. Je znakom identity mnohých komunít a skupín, najmä etnickej komunity Gitano (Rómov), ktorá zohrávala dôležitú úlohu pri jej rozvoji. Talent sa dedí z pokolenia na pokolenie prostredníctvom dynastií, rodín, spoločenských skupín a flamenco klubov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri jeho uchovávaní a šírení.

 

STREDOMORSKÁ STRAVA

 

Stredomorská strava zahŕňa súbor zručností, znalostí, rituálov, symbolov a tradícií týkajúcich sa zberu plodín, rybolovu, chovu zvierat, konzervovania, spracovania, varenia a najmä zdieľania a spotreby potravín. Spoločné stravovanie je základom kultúrnej identity a kontinuity komunít v celej stredomorskej oblasti. Je to okamih spoločenskej výmeny a komunikácie, potvrdenia a obnovenia rodinnej, skupinovej alebo komunitnej identity. Stredomorská strava zdôrazňuje hodnoty pohostinnosti, susedstva, medzikultúrneho dialógu, tvorivosti a spôsobu života, ktorý sa riadi rozmanitosťou. Hraje dôležitú úlohu počas kultúrnych podujatí, festivalov a osláv. Spája ľudí všetkých vekových skupín a spoločenských tried. Zahŕňa remeselné spracovanie a výrobu tradičných nádob na prípravu, konzerváciu a konzumáciu potravín vrátane keramických platní a okuliarov. Ženy zohrávajú dôležitú úlohu pri šírení poznatkov o stredomorskej strave: chránia svoje techniky, rešpektujú sezónne procesy a slávnostné udalosti, a prenášajú hodnoty novým generáciám. Trhy zohrávajú kľúčovú úlohu ako priestory na pestovanie a prenos stredomorskej stravy počas v každodennej praxi, čo sa týka výmeny, dohody a vzájomného rešpektu.

 

FESTIVAL VNÚTORNÝCH NÁDVORÍ V CÓRDOBE (FESTIVAL DE LOS PATIOS DE CÓRDOBA)

 

Najtypickejší príklad córdobskej architektúry sú domy postavené okolo vnútorných nádvorí (patios).  Majú rímsky pôvod s andalúzskym nádychom. Zvyšujú prítomnosť vody a rastlín v každodennom živote. Každoročne v máji sa na dva týždne otvoria okrem verejných patii v reštauráciach aj privátne patia všetkých domov v meste. Začína sa tzv. festival vnútorných nádvorí (festival de los patios). Počas neho miestni vítajú všetkých návštevníkov, aby obdivovali krásu a zručnosti spojené s patiami. Takisto sa konajú flamenco gitarové a tanečné predstavenia. Táto fiesta je vnímaná ako neoddeliteľná súčasť kultúrneho dedičstva mesta Córdoba.

 

 

Zdieľaj na Facebooku
Please reload

Najnovšie

28.03.2019